Spotkanie Online

Coaching

Odkryj ze mną kolejne granice Twojego potencjału. Stań się wersją Ciebie, która popatrzy na Ciebie z teraz i powie “dziękuję!”.

Cześć! Jestem Natalia Topolińska i od lat jestem osobą, do której odzywają się ludzie, którzy pomimo codziennej, ciężkiej pracy, nie czują spełnienia. Mają wrażenie, że ich głos wewnętrzny jest zagłuszony, że coś blokuje ich potencjał. Nie znajdziesz u mnie technik automanipulacji, ani sztucznego pompowania balonika, który nadmuchany do granic możliwości ostatecznie pęknie. Mój gabinet to miejsce pełne chęci rozwoju i efektywności, ale jednocześnie samoświadomości oraz akceptacji dla własnych granic.

Wszyscy mówią nam, że musimy pędzić, aby dotrzeć do celu.

Że musimy poświęcić zdrowie, pasje, rodzinę, aby osiągnąć sukces.

Sukces? A czy któraś z tych osób zastanawiała się kiedyś czym jest ów sukces? Czy sukces w jednej sferze życia przy porażce w innych, to nadal sukces? Być może tak, być może nie. Każdy z nas powinien zdecydować jaka jest JEJ/JEGO definicja sukcesu. Podążając za marzeniami innych, nie możemy spełniać naszych.

Powolna Produktywność

Podkreślam wartość powolnej produktywności, koncentrując się na jakości, a nie ilości. Pomagam Ci pracować mądrzej, nie szybciej, co prowadzi do trwałych i znaczących postępów.

Wysoka Skuteczność

Skupiam się na osiąganiu wysokiej skuteczności w Twoim osobistym i zawodowym życiu. Przez precyzyjne ustalanie celów i strategii, wspieram Cię w osiąganiu konkretnych i mierzalnych wyników.

Zrównoważony Rozwój

Promuję zrównoważony rozwój, który uwzględnia wszystkie aspekty Twojego życia. Moje podejście do coachingu pomaga w harmonijnym połączeniu pracy, zdrowia, relacji i osobistego dobrostanu.

Newsletter

Zapisz się, aby być na bieżąco.

Wierzę w ideę powolnej produktywności oraz wysokiej efektywności. Wierzę, że skupienie to supermoc XXI wieku. W krainie wszechobecnych rozpraszaczy każdy potrafi robić wiele rzeczy jednocześnie i mieć iluzję progresu. Niewielu potrafi zatrzymać się na moment, zastanowić się na czym mu naprawdę zależy, a następnie w skupieniu dążyć do celu.

Jak odnaleźć siebie w świecie, gdzie każdy wydaje się mieć na nas plan?

Jednym ze sposobów na to jest postawienie odpowiednich pytań i poszukiwanie odpowiedzi. Tych odpowiedzi będziesz poszukiwać z moją pomocą podczas naszych konsultacji. Pozwoli Ci to uzyskać klarowną wizję Ciebie z przyszłości we wszystkich trzech najważniejszych obszarach Twojego życia: praca, zdrowie, relacje. Potem nie pozostanie już nic innego, jak kroczek po kroczku pracować na to, aby ta wizja stała się rzeczywistością.

KORZYŚCI COACHINGU

Czego mogę się spodziewać po coachingu?

Korzyści te mogą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb i celów klienta, ale ogólnie rzecz biorąc, coaching ma na celu wspieranie osób w osiąganiu ich pełnego potencjału zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

 • Zwiększona Samoświadomość

  Coaching pomaga w głębszym poznaniu siebie, zrozumieniu własnych wartości, przekonań i motywacji, co jest kluczowe dla osobistego rozwoju.

 • Wyraźniejsze Określenie Celów

  Klienci uczą się definiować i formułować konkretne, mierzalne i realistyczne cele, co zwiększa ich szanse na sukces.

 • Poprawa Relacji Zawodowych i Osobistych

  Praca nad komunikacją, empatią i rozumieniem innych może prowadzić do lepszych i bardziej satysfakcjonujących relacji.

 • Rozwój Kompetencji Zawodowych

  Coaching wspiera rozwój kluczowych umiejętności zawodowych, takich jak komunikacja, przywództwo, zarządzanie zespołem czy rozwiązywanie konfliktów.

 • Zmiana Perspektywy i Rozwijanie Kreatywności

  Coaching otwiera na nowe sposoby myślenia, co może prowadzić do innowacyjnych rozwiązań w życiu osobistym i zawodowym.

 • Zwiększenie Pewności Siebie i Samooceny

  Coaching pomaga w przezwyciężaniu wewnętrznych barier i negatywnych przekonań, co przekłada się na wzrost pewności siebie.

 • Osiągnięcie Lepszej Równowagi Życiowej

  Praca nad znalezieniem równowagi między różnymi aspektami życia, takimi jak kariera, rodzina, zdrowie i pasje.

 • Towarzyszenie w Zmianie

  Coaching jest szczególnie wartościowy w okresach zmian, pomagając w adaptacji i znalezieniu nowych ścieżek.

 • Rozwój Osobisty i Duchowy

  Pomoc w głębszym zrozumieniu siebie i swoich dążeniach, co przyczynia się do osobistego i duchowego rozwoju.

 • Uzyskanie Nowej Perspektywy na Wyzwania

  Pomoc w spojrzeniu na problemy z innej perspektywy, co często jest kluczem do ich rozwiązania.

 • Poprawa Skuteczności Decyzji

  Coaching rozwija umiejętności krytycznego myślenia i analizy, co prowadzi do podejmowania lepszych decyzji.

 • Lepsze Zarządzanie Stresem i Emocjami

  Nauka technik radzenia sobie ze stresem i emocjami pozwala na zdrowsze i bardziej zrównoważone życie.

 • Poprawa Umiejętności Zarządzania Czasem i Produktywności

  Coaching pomaga w rozwijaniu efektywnych strategii zarządzania czasem i zwiększaniu produktywności.

Harmonogram

Jak wygląda proces coachingowy?

Możesz zastanawiać się, jak wygląda proces coachingowy. Mam nadzieję, że poniższy opis pomoże Ci zrozumieć jego strukturę i czas trwania. 

Pamiętaj proszę, że przedstawiony tutaj harmonogram jest poglądowy i zawsze istnieje możliwość jego dostosowania do Twoich indywidualnych potrzeb i unikalnej sytuacji.

Pierwsze spotkanie

Nasze pierwsze spotkanie to kluczowy moment, w którym określasz cel Twojego procesu coachingowego. To czas na wzajemne poznanie, zrozumienie Twoich aspiracji i wyzwań. Podczas tej sesji skupimy się na:

 • Zdefiniowaniu Twojego celu: Skupimy się na ustaleniu Twoich oczekiwań i celów.
 • Poznawaniu siebie: Dowiem się więcej o Tobie, aby dostosować proces do Twoich indywidualnych potrzeb.
 • Bezpiecznej i Otwartej Przestrzeni: Zapewniam miejsce, w którym możesz swobodnie wyrażać swoje myśli i uczucia.

To spotkanie jest początkiem naszej współpracy i ważnym krokiem w kierunku Twojego osobistego rozwoju.

Trwa ono od 60 do 90 minut.

Umawiam się na darmowe spotkanie, aby dowiedzieć się więcej.

6-8 sesji

Po naszym pierwszym spotkaniu, przejdziemy do serii regularnych sesji coachingowych. 

 • Proces Dostosowany do Ciebie: Każda sesja jest dostosowana do Twoich indywidualnych potrzeb. Razem będziemy analizować Twoje postępy, dostosowywać strategie i świętować osiągnięcia.
 • Twoje Zaangażowanie – Twój Sukces: To Twoje aktywne uczestnictwo i zaangażowanie decydują o efektach naszej współpracy. Będę Cię wspierać w dążeniu do celów, ale pamiętaj, że to Ty kształtujesz swoją przyszłość.
 • Regularność Spotkań: Spotykamy się co 2-4 tygodnie, co zapewnia ciągłość procesu i pozwala na utrzymanie dynamiki Twojego rozwoju.
 • Czas Trwania Sesji: Spotkania trwają od 45 do 60 minut, co pozwala na dogłębną pracę, jednocześnie szanując Twój czas i inne obowiązki.

Ten etap procesu coachingowego to czas wspólnej pracy, gdzie Twoja determinacja i gotowość do zmiany spotykają się z moim wsparciem i doświadczeniem, tworząc przestrzeń dla Twojego rozwoju i sukcesu.

Ostatnia sesja

Nasze ostatnie spotkanie w ramach procesu coachingowego to szczególny czas, poświęcony na podsumowanie Twojej podróży rozwojowej. Spotkanie to, trwające od 60 do 90 minut, jest kluczowym momentem, w którym wspólnie oceniamy postępy, osiągnięcia i nauki zdobyte podczas naszej współpracy.

 • Refleksja nad Procesem: Razem przeanalizujemy cały proces coachingowy - od początku aż do chwili obecnej. Skupimy się na tym, co udało Ci się osiągnąć, jakie zmiany zaszły w Twoim życiu i jakie lekcje wyniosłaś/eś z tej podróży.
 • Ocena Osiągniętych Celów: Dokładnie przyjrzymy się Twoim początkowym celom i ocenimy, w jakim stopniu są zrealizowane. Omówimy, jakie kroki były kluczowe w osiąganiu tych celów.
 • Lekcje i wnioski: To czas, aby zastanowić się, jakie kompetencje, umiejętności i wnioski niesiesz ze sobą dalej. Omówimy, jak możesz wykorzystać te nowe zasoby w przyszłości.
 • Plany na Przyszłość: Zastanowimy się, jakie masz plany i aspiracje na przyszłość oraz jak możesz wykorzystać to, czego nauczyłaś/eś się w trakcie coachingu, aby kontynuować swój rozwój.
 • Pożegnanie i Wsparcie na Przyszłość: Choć to nasze ostatnie formalne spotkanie, pozostaję do Twojej dyspozycji, aby wesprzeć Cię w dalszym rozwoju.

To ostatnie spotkanie jest ważnym momentem, który pozwala na ugruntowanie postępów i przygotowanie do samodzielnego kontynuowania drogi rozwoju. Jest to również czas, aby świętować Twoje osiągnięcia i docenić pracę, którą włożyłaś/eś w swoją przemianę.

KIM JESTEM

Kilka słów ode mnie

Doświadczenie

Kwalifikacje zdobywałam pod okiem najwyższej klasy specjalistów podczas Podyplomowych Studiów Coachingu i Mentoringu Uniwersytetu SWPS we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji.

Nieustannie dbam o rozwój moich umiejętności i jakość świadczonych usług. Regularnie poddaję swoją pracę superwizji, co pozwala mi na refleksję i ciągłe doskonalenie metod coachingowych. Zobowiązuję się do zachowania pełnej poufności każdej sesji, gwarantując moim klientom bezpieczną i prywatną przestrzeń do pracy nad osobistymi i zawodowymi wyzwaniami.

Dodatkowo, angażuję się w ciągłą pracę nad sobą, aby być jak najlepiej przygotowanym do wspierania moich Klientów. Moje zaangażowanie w rozwój osobisty i profesjonalny przekłada się na wysoką jakość usług coachingowych, zapewniając, że każdy Klient otrzymuje wsparcie dostosowane do jego unikalnych potrzeb i celów.

Zaproszenie

Jeśli jesteś gotowa/y na transformację i chcesz podjąć kroki ku pełniejszemu i bardziej satysfakcjonującemu życiu, serdecznie zapraszam Cię do współpracy ze mną. Razem możemy odkryć Twoje najgłębsze aspiracje, pokonać wyzwania i osiągnąć Twoje cele. Z moim wsparciem, będziesz miał/a szansę na rozwój w bezpiecznym, poufnym i wspierającym środowisku.

Czekam, aby towarzyszyć Ci w tej ekscytującej podróży rozwoju osobistego i zawodowego!

Dowiedz się więcej

Częste pytania z odpowiedziami

Tak! Konsultacje odbywają się zdalnie za pośrednictwem komunikatora Google Meets.

Specjalizuję się w dostosowywaniu szkoleń do indywidualnych potrzeb firm.

Jeśli Twoja firma poszukuje profesjonalnych, angażujących i skutecznych szkoleń, to jestem tu, aby pomóc. Moje warsztaty i sesje szkoleniowe są zaprojektowane tak, by nie tylko przekazać wartościową wiedzę, ale także inspirować do działania, rozwijać umiejętności i wspierać wzrost zarówno pracowników, jak i całej organizacji.

Zapraszam do współpracy firmy, które:

 • chcą inwestować w rozwój swoich pracowników,
 • szukają skutecznych metod na zwiększenie wydajności i poprawę komunikacji w zespole,
 • pragną budować silną i zaangażowaną kulturę organizacyjną.


Każde szkolenie jest indywidualnie dopasowane do Twoich potrzeb i celów. Skontaktuj się ze mną, aby omówić, jak możemy wspólnie pracować nad rozwojem Twojej firmy.

Firmy zainteresowane współpracą zapraszam do kontaktu mailowego wspolpraca@nataliatopolinska.pl

Uważam, że umiejętność skupienia się na kluczowych zadaniach to jedna z najważniejszych umiejętności w XXI wieku. A niestety często niedoceniana, czy wręcz zastępowana nierealną wizją zrealizowania wszystkich celów jednocześnie. Na wczoraj. ASAP. Dla mnie, skupienie to nie tylko chwilowa koncentracja na jednym zadaniu. To całkowite poświęcenie się jednej rzeczy w danym momencie, na tyle, że inne bodźce i rozproszenia znikają.

Coaching to wyjątkowa podróż, która skupia się na Tobie, Twoich marzeniach i aspiracjach. W przeciwieństwie do psychoterapii, która często skupia się na przeszłości i leczeniu, coaching patrzy w przyszłość i koncentruje się na tym, co możesz osiągnąć. To nie jest o otrzymywaniu rad, jak w przypadku mentoringu, ale o odkrywaniu Twoich własnych, unikalnych rozwiązań.

Wybierając coaching, decydujesz się na ścieżkę, która prowadzi do samorealizacji, osobistego wzrostu i osiągania celów. To Ty jesteś ekspertem swojego życia, a coach jest Twoim partnerem w wydobywaniu Twoich mocnych stron, rozpoznawaniu wyzwań i osiąganiu sukcesu na Twoich warunkach.

Jeśli szukasz sposobu na to, aby w pełni wykorzystać swój potencjał, realizować swoje marzenia i żyć życiem SWOICH marzeń, coaching może być idealnym rozwiązaniem dla Ciebie.

→ fast track ⇒ zapisz się na konsultację indywidualną

→ zacznij czytać/słuchać moje treści

Kontakt

Skorzystaj z formularza